Mestská knižnica v Bratislave http://www.mestskakniznica.sk/ Wed, 21 Mar 2018 13:23:25 GMT sk http://www.mestskakniznica.sk daily 1 http://www.mestskakniznica.sk/img/rss_logo.gif http://www.mestskakniznica.sk/ Special Deluxe http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205585&pageId=main&full=0&fs=rss Special Deluxe : Vzpomínky na život a auta / Young, Neil. - 1. vyd. - Praha : 65. pole, 2017. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Výhra? http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205586&pageId=main&full=0&fs=rss Výhra? : Kdo (a co) ovládá americké školy / Russakoffová, Dale. - 1. vyd. - Brno : Host, 2016. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Základy obchodného práva pre ekonómov http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205587&pageId=main&full=0&fs=rss Základy obchodného práva pre ekonómov. - B. v. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 311 s. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Apoštoli národného ducha http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205590&pageId=main&full=0&fs=rss Apoštoli národného ducha : (Eseje, články, reflexie, správy) / Gešper, Marián. - B. v. - Martin :... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Na počátku byl sex http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205592&pageId=main&full=0&fs=rss Na počátku byl sex : Kořeny moderní sexuality. Jak se dáváme dohromady a proč se rozcházíme /... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Wehrmacht http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205594&pageId=main&full=0&fs=rss Wehrmacht : Služba německého vojáka / Emmert, František. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2017.... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Dodělej si knihu http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205596&pageId=main&full=0&fs=rss Dodělej si knihu / Cieślak, Aleksandra. - 1. vyd. - Praha : Baobab, 2017. - 262 s., ilustr. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Joga Namaslay http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205630&pageId=main&full=0&fs=rss Joga Namaslay : Zdokonaľte sa v joge. Začnite čerpať z vlastnej vnútornej sily a prekonajte svoje... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Mami, kdy už konečně umřeš? http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205670&pageId=main&full=0&fs=rss Mami, kdy už konečně umřeš? / Rosenberg, Martina. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2016. - 167 s. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Made in Čina http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205634&pageId=main&full=0&fs=rss Made in Čina : Pohled na zákulisí čínské velkovýroby / Midler, Paul. - 1. vyd. - Praha : Práh,... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Pozvání do sociologie http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205645&pageId=main&full=0&fs=rss Pozvání do sociologie : Humanistická perspektíva / Berger, Peter L. - 2. vyd. - Brno : Barrister... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205644&pageId=main&full=0&fs=rss Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem / Hebnar, Jan. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2016. -... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Být sám sebou http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205643&pageId=main&full=0&fs=rss Být sám sebou : Terapeutův pohled na psychoterapii / Rogers, Carl R. - 1. vyd. - Praha : Portál,... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Stručný úvod do politiky http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205642&pageId=main&full=0&fs=rss Stručný úvod do politiky / Minogue, Kenneth. - 2., přehlédnuté vyd. - Brno : Barrister a... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT Projektivní metody v psychologické diagnostice http://193.87.33.66/opac?fn=*recview&uid=205641&pageId=main&full=0&fs=rss Projektivní metody v psychologické diagnostice. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2017. - 175 s., tab.... Wed, 21 Mar 2018 00:03:04 GMT