BratislavaCity
Library

Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice

135 kBPDF
Category
Metodické dokumenty a zákony
Added on
10/5/2022

Subscribe to our Newsletter