BratislavaCity
Library

Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

38.9 kBPDF
Category
Predpisy a smernice
Added on
10/5/2022

Subscribe to our Newsletter