Mesto Bratislava   
English Slovenčina
Textová verzia

Oznamy

ZMENA ÚČELU PRIESTOROV a ANKETA

Vážení čitatelia, na Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry...

Aktualizovaný knižničný poriadok a zmeny v cenníku služieb

Od 4. 9. 2017 sú v platnosti nové dokumenty knižnice: Knižničný...

KNIŽNÉ NOVINKY - SEPTEMBER 2017

Knižné novinky vo fonde Mestskej knižnice v Bratislave — september...
Všetky oznamy

Knižné novinky

Stredná škola

Stredná škola : Organizácia a manažment / Konečná Veverková, Ingrid. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 130 s. - ISBN 978-80-8168-203-2.

Hry pro maminky s dětmi

Hry pro maminky s dětmi : Zábavné činnosti s malými dětmi / Hanšpachová, Jana. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2006. - 271 s., ilustr. - (Nápady. Hry. Tvořivost). - ISBN 80-7367-126-3.

Zdravá žena

Zdravá žena / Stoppardová, Miriam. - B. v. - Bratislava : Media klub, 2000. - Slovn. - Reg. - 95 s., fareb. fotogr. - ISBN 80-88963-55-9.

Poskytujeme služby na pracoviskách:

Galéria Artotéka Kapucínska 1 (mapa)
Knihárska dielňa Klariská 16 (mapa)

Podujatia

Náučné prednášky paleontológa Dušana Valenta

  17.10.2017  - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Beseda so spisovateľkou Katarínou Gillerovou

  17.10.2017  17:30 - Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Prírodovedná prednáška so zoológom Jurajom Čačaným

  18.10.2017  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Prírodovedná prednáška so zoológom Jurajom Čačaným

  18.10.2017  11:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Dolnozemskí Slováci v učebniciach dejepisu v Slovenskej republike

  18.10.2017  16:30 - Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Náučné prednášky paleontológa Dušana Valenta

  19.10.2017  - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Slnečná sústava: Prekvapivé fakty o našom kozmickom domove

  19.10.2017  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Literárny klub Ligy za duševné zdravie

  19.10.2017  16:30 - 18:00 - Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Daisy Mrázková: Haló, Hopkáčik!

  20.10.2017  11:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Seniorfest: Počítačový kurz pre seniorov – začiatočníkov

  23.10.2017 - 27.10.2017  08:30 - 10:30 - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

Kino pre nevidiacich a slabozrakých (s titulkami aj pre nepočujúcich)

  23.10.2017  13:30 - 15:00 - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

Beseda s Danom Danglom

  23.10.2017  15:00 - 16:00 - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

Výstavy

Diana Čižmárová PUNKT

  04.10.2017 - 27.10.2017  - Galéria Artotéka, Kapucínska 1

Cesta svetla

  02.05.2017 - 30.04.2018  - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16