Mesto Bratislava   
English Slovenčina
Textová verzia

Oznamy

CENNÍK SLUŽIEB A KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Od 1. 2. 2016 vstupuje v Mestskej knižnici v Bratislave do platnosti aktualizovaný: ...

BRATISLAVA, MOJE MESTO 2016 — literárno-výtvarná súťaž na tému BRATISLAVA A EKOLÓGIA

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami...

VÝZVA NA DAROVANIE — Bratislavská burza kníh 2016

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou,...
Všetky oznamy

Knižné novinky

Otevřené dílo

Otevřené dílo : Forma a neurčenost v současných poetikách / Eco, Umberto. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2015. - 295 s. - ISBN 978-80-257-1158-3.

O hudbě a románu

O hudbě a románu / Kundera, Milan. - Vyd. tohoto souboru 1. - Brno : Atlantis, 2014. - 95 s. - ISBN 978-80-7108-349-8.

Hypermoderní doba

Hypermoderní doba : Od požitku k úzkosti / Lipovetsky, Gilles. - V čes. jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2013. - 144 s. - (Střed, 105). - ISBN 978-80-7260-283-4.

Poskytujeme služby na pracoviskách:

Galéria Artotéka Kapucínska 1 (mapa)
Knihárska dielňa Klariská 16 (mapa)

Podujatia

Beseda pre zvedavé deti

  10.02.2016  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Poviedky o láske

  15.02.2016  18:00 - Pod knižnicou, vstup z nádvoria MKB, Klariská 16

V krajine Malého princa

  16.02.2016  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Pozdrav zimy

  16.02.2016  17:30 - Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

V krajine Malého princa

  17.02.2016  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Ochotnícke divadelníctvo v Békešskej Čabe

  17.02.2016  16:30 - Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Miro Mališ: Samé dobré správy

  17.02.2016  18:00 - Pod knižnicou, vstup z nádvoria MKB, Klariská 16

Vĺčatá – prírodovedný krúžok pre deti

  19.02.2016  16:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Jarný tábor pre deti

  22.02.2016 - 26.02.2016  - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Rovnoprávnosť medzi mužom a ženou v dnešnej spoločnosti

  22.02.2016  17:00 - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

KVAK A ČĽUP

  29.02.2016  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Kino pre nevidiacich a slabozrakých

  29.02.2016  13:30 - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

Výstavy

LÁSKA

  01.02.2016 - 29.02.2016  - Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, 1. poschodie, Kapucínska 1

Bratislava, moje mesto - výstava

  28.09.2015 - 29.04.2016  08:00 - 19:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov

  09.10.2013 - 30.12.2016  08:00 - Podbránie MKB, Klariská 16