Mesto Bratislava   
English Slovenčina
Textová verzia

Oznamy

BRATISLAVSKÁ BURZA KNÍH 20. 4. - 26. 4. 2017

Pracovné dni: 8:00 - 19:00, víkend: 10:00 - 18:00. 11. ročník...

BRATISLAVA, MOJE MESTO 2017

LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ pre bratislavských...

KNIŽNÉ NOVINKY - MAREC 2017

Knižné novinky vo fonde Mestskej knižnice v Bratislave —...
Všetky oznamy

Knižné novinky

Dějiny ekonomického myšlení

Dějiny ekonomického myšlení / Holman, Robert. - 4. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2017. - Slovn. pojmov - Reg. - 539 s. - (Beckovy ekonomické učebnice). - ISBN 978-80-7400-641-8.

Latinská lékařská terminologie

Latinská lékařská terminologie / Nečas, Pavel ; Schánělová, Eva. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova. Nakl. Karolinum, 2016. - Príl. - Slovn. - 345 s., obr. - ISBN 978-80-246-3414-2.

Strategické řízení

Strategické řízení : Teorie pro praxi / Hanzelková, Alena ; Keřkovský, Miloslav. - 3. přeprac. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2017. - Reg. - 232 s., obr., tab. - (C. H. Beck pro praxi). - ISBN 978-80-7400-637-1.

Poskytujeme služby na pracoviskách:

Galéria Artotéka Kapucínska 1 (mapa)
Knihárska dielňa Klariská 16 (mapa)

Podujatia

Mŕtve duše

  03.05.2017  19:00 - Pod knižnicou, Klariská 16

Vĺčatá

  05.05.2017  16:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Arteterapeutický čitateľský program 3

  09.05.2017  16:30 - 18:30 - Galéria Artotéka, Kapucínska 1

Tuláčik a Klára

  12.05.2017  10:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Flautový recitál

  15.05.2017  17:00 - Galéria Artotéka, Kapucínska 1

Arteterapeutický čitateľský program 4

  16.05.2017  16:30 - 18:30 - Galéria Artotéka, Kapucínska 1

Diskusia o iránskych voľbách

  16.05.2017  18:00 - Pod knižnicou, Klariská 16

Lokality, kde našli svoj nový domov dolnozemskí Slováci po návrate do ČSR

  17.05.2017  16:30 - Galéria Artotéka, Kapucínska 1

Sezónu U červeného raka otvára poézia

  18.05.2017  17:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Vĺčatá

  19.05.2017  16:00 - Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3

Poetry opposite (poézia opaku)

  19.05.2017  17:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Mŕtve duše

  20.05.2017  - 17:00 - Pod knižnicou, Klariská 16

Výstavy

Danka Gregová: Vrstvenie

  21.04.2017 - 31.05.2017  - Galéria Artotéka, Kapucínska 1