Mesto Bratislava   
English Slovenčina
Textová verzia

Oznamy

Knihárska dielňa - skrátenie prevádzky 6. 7. - 10. 7. 2015

OZNAM Mestskej knižnice v Bratislave Knihárska dielňa, Klariská 16 bude v...

Letný výpožičný čas 2015

Výpožičný čas 1. 7. - 1. 9. 2015  

Víťazi literárno-výtvarnej súťaže Bratislava - moje mesto 2015

Do literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto 2015 sa...
Všetky oznamy

Knižné novinky

Materia prima

Materia prima / Hidvéghyová-Yung, Elena. - 1. vyd. - Bratislava : 21arte, 2014. - 59 s. - ISBN 978-80-971260-7-0.

Grabmal für fünfhunderttausend Soldaten

Grabmal für fünfhunderttausend Soldaten : Sieben Gesänge / Guyotat, Pierre. - 1. Auflage. - Zürich - Berlin : Diaphanes, 2014. - 654 s. - ISBN 978-3-03734-215-2.

Maximum Security

Maximum Security : Cherub / Muchamore, Robert. - B. v. - London : Hodder Children's Books, 2005. - 277 s. - ISBN 0 340 88435 5.

Poskytujeme služby na pracoviskách:

Galéria Artotéka Kapucínska 1
Knihárska dielňa Klariská 16

Podujatia

Rastislav Piško: Stano Radič – Majster nenápadnej pointy

  07.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Slovenské dejiny – známe neznáme

  08.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Kornel Földváry

  09.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

17 slabík v hájku (ako sa píše japonské haiku na Slovensku)

  10.07.2015  17:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Sojčie pierka & Soletky

  13.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Čary a veštby / Čím žila slovenská rodina

  14.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Hľadanie súčasnosti

  15.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Lyrik a Stroon

  16.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Ja je niekto iný (nielen o maskách a divadle)

  17.07.2015  17:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Vlčie mlieko – Liteckí

  20.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Zlo (Spomienky súdneho znalca)

  21.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Rok jubilantov

  22.07.2015  18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Výstavy

Detská fotografia

  24.07.2015 - 31.07.2015  15:30 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Detská fotografia

  17.07.2015 - 24.07.2015  15:30 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Detská fotografia

  10.07.2015 - 17.07.2015  15:30 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26