MestskáKnižnica
vBratislave

Efektívne služby knižnice pre súčasnú spoločnosť

Pridané 12. 4. 2023
Efektívne služby knižnice pre súčasnú spoločnosť

KAPACITA PRIESTOROV NA SEMINÁR JE NAPLNENÁ. ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM.

Efektívne služby knižnice pre súčasnú spoločnosť (príklady z praxe)

Odborný celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou

26. 4. 2023 (streda) 10:00 ‒ 15:00 Mestská knižnica v Bratislave, Pod knižnicou, Klariská 16

Program

09:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov

09:45 – 10:00 Otvorenie celoslovenského seminára – príhovory

10:00 – 10:30 Interaktívny čitateľský preukaz Mgr. Roman Večerek, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Možnosť online komunikácie sa aj v dnešnej dobe ukazuje ako nevyhnutný krok pre fungovanie knižníc do budúcna. Digitálna karta knižnice je moderné smart riešenie knižných preukazov. Čitateľ má všetky informácie o svojich knihách vo svojom mobilnom zariadení. Knižnica získa užitočný nástroj pre komunikáciu so svojimi členmi. Karta v sebe nesie množstvo služieb, výhod a bonusov. Ako prvé musíme spomenúť samotný Digitálny členský preukaz, je potrebné chrániť životné prostredie a odbremeňovať prírodu. Projekt Digitálneho čitateľského preukazu je zatiaľ len v začiatkoch, ale už teraz ponúka vysokú mieru ponúkaných služieb a na ďalších sa intenzívne pracuje.

10:30 – 11:00 Implementácia RFID do služieb knižnice Mgr. Lenka Malovcová, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

V príspevku autorka predstaví implementáciu RFID systému do služieb Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, modernizáciu a skvalitnenie ochrany knižničného fondu a zvýšenie používateľského komfortu zrýchlením výpožičných služieb používateľov knižnice. Skúsenosti z praxe a smerovanie RFID služieb knižnice v budúcnosti. Ponúkne aj prehľad využívania RFID v regionálnych knižniciach Banskobystrického kraja.

11:00 – 11:30 Spoločný vývoj služieb, budúcnosť knižníc Mgr. Jana Slezáková, Staromestská knižnica

Prednáška, možno prekvapivo, nepredstaví príklady z praxe k téme Efektívne služby knižnice pre súčasnú spoločnosť. Naopak, jej ceľom bude iniciovať rozmýšľanie o spoločnom formovaní služieb pre celú sieť knižníc na Slovensku bez ohľadu na jej veľkosť a finančné možnosti, ako možnom efektívnom nástroji smerujúcom k systematickému rozvoju.

11:30 – 12:00 Diskusia k predpoludňajším prednáškam

12:00 – 13:00 Prestávka

13:00 – 13:30 Nové služby nórskych knižníc - Oslo a Stavanger Mgr. Eva Lavríková, Mestská knižnica v Bratislave

13:30 – 14:00 Od čipu k samoobsluze Mgr. Jan Mazura, Městská knihovna v Praze

Zavedení technologie RFID nás dovedlo až k vybudování samoobslužné pobočky Městské knihovny v Praze . Znamená to, že se knihovny obejdou bez knihovníků? Co obnáší její provoz a jak ji vnímají čtenáři? Na tyto otázky nabídne odpověď prezentace Městské knihovně v Praze.

14:00 – 14:30 Automatizované knihovné systémy a ich přístupnost Mgr. Michaela Dlhá, konzultantka prístupnosti v Teiresiás

Tím špecialistov na prístupnosť zo Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity v spolupráci so SKIP podrobil najpoužívanejšie automatizované knižničné systémy (AKS) heuristickej aj používateľskej analýze z hľadiska prístupnosti. Ako analýza dopadla? Ktorý AKS má z hľadiska prístupnosti ešte rezervy? Ktorý kladie svojim používateľom najmenej prekážok? Ako sa zmenila situácia na poli AKS od našej jarnej analýzy?

14:30 – 15:00 Diskusia a ukončenie odborného seminára

Zmena programu vyhradená

Odoberajte novinky z knižnice