Služby

V knižnici nájdete množstvo dobrého čítania a užitočných informácií. Vyberte si z ponuky kvalitných zdrojov a rôznych možností prístupu k nim.

Čítanie

VIAC

Ako sa prihlásiť do knižnice

Online katalóg

E-knihy a e-časopisy

Prezenčné zdroje

Bibliografia a rešerš

Medziknižničná výpožičná služba

Objednávka a rezervácia kníh

Cyklodonáška

Knižné boxy

Knižné novinky

Aká kniha v knižnici chýba

Nástroje

VIAC

Prístup na internet

Tlačiareň

Knihárska dielňa

Pomôcky na čítanie

Tablety a čítačky

Darčeková poukážka

Hra na hudobné nástroje

Divadelná technika

Odoberajte novinky z knižnice