Kontakty

Korešpondenčná adresa

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1

e-mail: info@mestskakniznica.sk

žiadosti o informácie, podnety a sťažnosti: bratislava@mestskakniznica.sk

protikorupčné info: info@mestskakniznica.sk

Infolinka s online prepisom

mkb-online-prepis.png

Fakturačné údaje

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1 IČO: 00179736 DIČ: 2020801750 číslo účtu: 4020888682/7500 IBAN: SK53 7500 0000 0040 2088 8682 grantový účet: SK93 7500 0000 0040 2088 8738 Nie sme platcami DPH

Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL): SK-2KACMA03954

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Laurinská 5, 811 01 Bratislava tel.: 02/544 31 316 e-mail: vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk studovna.krasna@mestskakniznica.sk

Vedúca úseku: Dana Čelková tel.: 02/544 31 316 e-mail: veduca.krasna@mestskakniznica.sk

Úsek náučnej literatúry

vrátnica tel.: 02/20 30 10 11

Oddelenie odbornej literatúry

Klariská 16, 814 79 Bratislava tel.: 02/20 30 10 25 e-mail: vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk studovna.odborna@mestskakniznica.sk

Vedúca oddelenia: Mgr. Miroslava Porubská e-mail: miroslava.porubska@mestskakniznica.sk tel.: 02/20 30 10 16

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Klariská 16, 814 79 Bratislava tel.: 02/20 30 10 24

Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Veronika Farbová e-mail: nevidiaci@mestskakniznica.sk

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

Kapucínska 1, 811 03 Bratislava tel.: 02/20 30 10 44 e-mail: vypozicky.hudobna@mestskakniznica.sk studovna.hudobna@mestskakniznica.sk artoteka@mestskakniznica.sk

Vedúca oddelenia: Renáta Tóthová e-mail: veduca.hudobna@mestskakniznica.sk

Úsek literatúry pre deti a mládež

Kapucínska 3, 811 03 Bratislava tel.: 02/20 30 10 35 e-mail: vypozicky.detska@mestskakniznica.sk studovna.detska@mestskakniznica.sk

Vedúca úseku: Mgr. Ivana Pisklová tel.: 02/20 30 10 33 e-mail: veduca.detska@mestskakniznica.sk

Riaditeľstvo knižnice

Mestská knižnica v Bratislave Klariská 16 814 79 Bratislava 1 e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk vrátnica tel.: 02/20 30 10 11

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Štefek tel.: 02/20 30 10 28, +421 948 424 144 e-mail: tomas.stefek@mestskakniznica.sk

Sekretariát: Beata Hileková tel.: 02/20 30 10 18 e-mail: bratislava@mestskakniznica.sk

Námestníčka pre hlavnú činnosť: Mgr. Marta Marková tel.: 02/20 30 10 13 e-mail: marta.markova@mestskakniznica.sk

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Vedúca úseku: Ing. Viera Michalcová tel.: 02/20 30 10 21 e-mail: viera.michalcova@mestskakniznica.sk

Úsek metodiky a koordinácie

Vedúca úseku: Mgr. Eva Šulajová tel.: 02/20 30 10 15 e-mail: eva.sulajova@mestskakniznica.sk

Koordinátorka pre automatizáciu a elektronizáciu: Mgr. Helena Mlejová tel.: 02/20 30 10 15 e-mail: helena.mlejova@mestskakniznica.sk

Dramaturgia: Ivo Dobrovodský tel.: +421 902 985 803 e-mail: ivo.dobrovodsky@mestskakniznica.sk

PR manažérka: Jana Šlinská tel.: 02/20 30 10 17 e-mail: jana.slinska@mestskakniznica.sk

Referát personálnych vecí: Dana Rychlá tel.: 02/20 30 10 19 e-mail: dana.rychla@mestskakniznica.sk

Počítačový technik: Bc. Yuri Gudkov tel.: 02/20 30 10 20 e-mail: yuri.gudkov@mestskakniznica.sk

Úsek fondov

Kapucínska 3, 811 03 Bratislava

Vedúca úseku: Mgr. Marta Marková tel.: 02/20 30 10 13 e-mail: marta.markova@mestskakniznica.sk

Knihárska dielňa

Klariská 16, 814 79 Bratislava

Zodpovedná pracovníčka: Eva Zboniaková tel.: 02/20 30 10 12 e-mail: dielna@mestskakniznica.sk diplomovky@mestskakniznica.sk

Odoberajte novinky z knižnice