MestskáKnižnica
vBratislave

Ako sa nám darilo v roku 2022? Pozrite si výročnú správu.

PDF
Správy o činnosti

MKB Výročná správa 2022

Odoberajte novinky z knižnice