MestskáKnižnica
vBratislave

Stavebné práce v knižnici

Od 18. 9. 2023 prebiehali v Mestskej knižnici stavebné práce spojené s výmenou výťahov, podlahy, debarierizácie vchodu a toaliet. Práce, žiaľ, trvali trochu dlhšie ako sme predpokladali. Veríme, že zrekonštruované priestory prispejú k skvalitneniu našich služieb.

Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3 - otvorenie 5. február 2024

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a porozumenie.

Odoberajte novinky z knižnice