Stavebné práce v knižnici / AKTUALIZOVANÉ

Od 18. 9. 2023 prebiehajú v Mestskej knižnici stavebné práce spojené s výmenou výťahov, podlahy, debarierizácie vchodu a toaliet. Práce potrvajú do konca roku 2023. Priebežne vás budeme informovať o prípadnom zatvorení jednotlivých oddelení. Veríme, že zrekonštruované priestory prispejú k skvalitneniu našich služieb.

Od 9. 10. 2023 do 5. 1. 2024 bude ZATVORENÝ Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1.

  • Vrátenie a vyzdvihnutie rezervovaných kníh z Úseku literatúry pre deti a mládež bude možné na na vrátnici na Klariskej 16.
  • Objednávky kníh z Úseku literatúry pre deti a mládež sú od 29. 9. pozastavené.
  • Výpožičná doba dokumentov požičaných z Úseku literatúry pre deti a mládež je automaticky predĺžená do 8. 1. 2024.
  • Detské podujatia budú naďalej prebiehať aj počas zatvorenia úseku (okrem exkurzií a Knižného lovu).

Od 13. 11. 2023 do do 2. 1. 2024 bude ZATVORENÉ Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1.

  • Vrátenie a vyzdvihnutie rezervovaných kníh z Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry bude možné na vrátnici na Klariskej 16.
  • Objednávky kníh z Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry sú od 13. 11. pozastavené.
  • Výpožičná doba dokumentov požičaných z Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry je automaticky predĺžená do 2. 1. 2024.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a porozumenie.

Odoberajte novinky z knižnice