MestskáKnižnica
vBratislave

Ukážkové hodiny k Tréningu pamäti

  1. a 20. september, 10:00 - 11:30 hod., Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

Účastníci si vyskúšajú spôsoby precvičovania pozornosti, krátkodobej či dlhodobej pamäti. Všetky pomôcky účastníci dostanú na mieste.

Prihlásiť sa je možné len na jeden deň a len osobne, na Laurinskej 5, z dôvodu uhradenia kaucie 5,- €, keďže kapacita miesta je obmedzená. Kaucia bude po absolvovaní vrátená.

info: vitalitamozgu@mestskakniznica.sk

Odoberajte novinky z knižnice