MestskáKnižnica
vBratislave

Výsledky súťaže Bratislava, moje mesto 2022

Výsledky súťaže Bratislava, moje mesto 2022

V letnej čitárni na Klariskej 16 sme vyhlásili víťazné práce tvorivej detskej súťaže v kategóriách literárne dielo, výtvarné dielo, video a komiks. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili za ich kreativitu a nadšenie, ktoré vložili do svojich prác.

Ceny do súťaže venovali: vydavateľstvo Slovart, vydavateľstvo Albatros, FaxCopy.

VÝTVARNÉ DIELO

kategória 6 – 8 rokov 3. miesto Ela ČÁRSKA 2. miesto Tereza BALÁŽOVÁ 1. miesto Adele FRANCOIS

kategória 9 – 11 rokov 3. miesto Elissa DEMOVIČOVÁ 2. miesto Sami AL ZAFARI 2. miesto kolektívne dielo žiakov ZUŠ sv. Cecílie

  1. miesto Ema BRESTOVANSKÁ

kategória 12 – 15 rokov 3. miesto Alžbeta KOVÁČOVÁ 2. miesto Lea DUDLÁKOVÁ

  1. miesto Gréta GREŠLÍKOVÁ

cena mimo poradia – Hana SABOVIKOVÁ za výborné vystihnutie témy „Nevšedné zákutia Bratislavy“

LITERÁRNE DIELO kategória 6 – 8 rokov 3. miesto Dušan SVETKO 2. miesto Kamila LAUKOVÁ

  1. miesto Barbora GAJDOŠOVÁ

kategória 9 – 11 rokov 3. miesto Anabela ŠVOLÍKOVÁ 2. miesto Oskar KOBZA

  1. miesto Alexandra VARGICOVÁ

kategória 12 – 15 rokov 3. miesto Anna MRHALOVÁ 2. miesto Hana DUBEKOVÁ

  1. miesto Zuzana PAVLÍKOVÁ

cena mimo poradia – Sofia Jana ERSEPKOVÁ za odvahu napísať báseň a schopnosť zachytiť v nej atmosféru miesta

KOMIKS

tretie miesto Emma VARŠÁNYIOVÁ druhé miesto Bianca KOVÁČIKOVÁ a Alexandra CHRAŠČOVÁ prvé miesto Agáta ŠTEFÁNIKOVÁ

cena mimo poradia – Oleksandra RIABA za dôležitý odkaz, ktorý by sme si mali všetci pripomínať

VIDEO

v kategórii “video/audiovizuálne dielo“ sa zapojil iba jeden súťažiaci, a preto ho odmeňujeme prvým miestom. Vybral si tému – „Nevšedné zákutia Bratislavy“ a natočil video o Sade Janka Kráľa.

  1. miesto Matúš KLČO

Odoberajte novinky z knižnice