MestskáKnižnica
vBratislave

Prenajmite si priestor

Knižnicu môžete využiť aj na organizovanie vlastných podujatí a akcií. Prenajať si môžete rôznorodé priestory v exteriéri aj interiéri, s komornou atmosférou či kapacitou až niekoľko stoviek ľudí. Súčasťou služby je základné zázemie a radi s vami preberieme akékoľvek individuálne požiadavky. Dohodnúť si môžete aj fotografovanie v priestoroch knižnice na komerčné účely.

Na prenájom si môžete vybrať z týchto priestorov:

Fotografovanie v priestoroch knižnice na komerčné účely je spoplatnené sumou 150€ za 3 hodiny, prípadne dohodou.

Podmienky a cena nájmu nad 8 hod./deň sa určia individuálne dohodu. Pri nájme priestorov vybavených technikou je cena navýšená o 30€. Uvedené ceny sú za prenájom, bez personálu. Personál (zamestnanca knižnice) zaplatí objednávateľ 10 € za každú začatú hodinu (mimo pracovnej doby MKB). Technik pre ozvučenie alebo osvetlenie nie je v cene nájmu. Rieši sa individuálne, dohodou.

Ceny sú stanovené v súlade so Zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Odoberajte novinky z knižnice