MestskáKnižnica
vBratislave

Bibliografia a rešerš

Získajte odborne vypracované zdroje pre svoju prácu, štúdium či prehľad v literatúre.

Rešerš

Rešerš obsahuje bibliografický zoznam relevantných dokumentov (kníh, článkov atď.) k danej téme. Vytvorením rešerše z knižničného katalógu získate tie najvhodnejšie zdroje pre svoju seminárnu, ročníkovú, diplomovú alebo inú prácu.

Vypracovaný zoznam dokumentov pozostáva z vlastných fondov knižnice, teda dostupných fyzických dokumentov.

K rešerši môžete pristúpiť nasledujúcimi tromi spôsobmi:

1. Rešerš si viete zhotoviť aj sami použitím online katalógu knižnice podľa priloženého návodu.

Výhodou je, že rešerš máte vyhotovenú zdarma a pripravíte si ju presne v čase, ktorý vám vyhovuje.

Návod na rešerš z MKB online katalógu Vyhľadávanie zdrojov

2. Rešerš si viete zhotoviť s odbornou pomocou knihovníka.

Počas praktickej konzultácie v študovni oddelenia odbornej literatúry Vám radi vysvetlíme, ako si pripraviť rešerš použitím online katalógu, ako aj vyhľadávať a orientovať sa v ďalších dostupných databázach.

Výhodou je, že sa naučíte vytvárať rešerš a odborne pracovať s bibliografickými záznamami. Konzultácia je zdarma, zároveň si viete priamo v knižnici pozrieť a prelistovať jednotlivé zdroje a zvážiť, či ich viete k danej téme využiť alebo nie.

Väčšina kníh má na zadných stranách zoznam použitej literatúry, ktorá vás vie nasmerovať k ďalším relevantným zdrojom. Konzultáciu k rešerši si viete dohodnúť osobne, telefonicky alebo mailom (kontakty sú uvedené v bode 3).

3. Rešerš vám pripravíme v knižnici.

Požiadať o spoplatnenú službu na vypracovanie rešerše môžete:

  • osobne pri návšteve knižnice (Klariská 16, 2.poschodie, študovňa oddelenia odbornej literatúry),
  • telefonicky: 02/20 30 10 23 ,
  • e-mailom: studovna.odborna@mestskakniznica.sk ,
  • priamo objednaním z webovej stránky odoslaním online formulára nižšie.

Pri všetkých formách žiadosti o vypracovanie rešerše knižnicou si, prosím, pripravte nasledujúce informácie: meno a priezvisko, email, telefónne číslo, jasne konkretizujte tému, ku ktorej je potrebné rešerš pripraviť (presný názov práce, ak je definovaný), kľúčové slová, účel rešerše, časové vymedzenie zdrojov (od-do). Doba vypracovania rešerše trvá približne týždeň, môže sa meniť v závislosti od aktuálneho množstva požiadaviek.

Po obdržaní emailu o vyhotovení rešerše treba uhradiť stanovený poplatok. Platba je možná v hotovosti alebo kartou pri návšteve knižnice, rešerš si môžete vyzdvihnúť v tlačenej alebo elektronickej verzii. V prípade zasielania rešerše mailom bez návštevy knižnice, platbu bankovým prevodom si treba dohodnúť na telefónnom čísle 02/20301025 .

Cenník rešerš

Písomná príprava rešerše zamestnancom knižnice4,00€
Samostatná rešerš čitateľom s poradenstvom zamestnanca knižnicebezplatne
Objednávka rešerše

Často kladené otázky

Tip: V prípade veľmi špecifických a odborných tém odporúčame konzultovať aj odborné, akademické alebo vedecko-technické knižnice.

Bibliografia

Získajte prehľad a inšpiráciu prostredníctvom bibliografických aktivít knižnice. Patrí medzi ne poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, budovanie regionálneho fondu o Bratislave a zhromažďovanie regionálnych periodík mestských častí Bratislavy. Vydávala tiež bibliografie a bibliografické letáky.

Využiť môžete množstvo výberových, odporúčajúcich, personálnych a iných bibliografií, vrátane bibliografických letákov zameraných na deti. Hodnotné výberové bibliografie obsahujú aj súpis knižničného fondu pochádzajúceho z 19. storočia. Knižnica dodnes uchováva prvé vydania diel slovenských klasikov z rokov 1866 – 1949 a prvé vydania kníh slovenských autorov pre deti a mládež z rokov 1926 – 1951. Výberovou bibliografiou Dejiny Bratislavy knižnica pri príležitosti 100. výročia založenia vzdala hold svojmu mestu, ktorého súčasťou je od roku 1900.

V prípade záujmu o bibliografické služby kontaktujte info@mestskakniznica.sk .

Bola táto stránka užitočná?

Odoberajte novinky z knižnice