Bibliografia a rešerš

Získajte odborne vypracované zdroje pre svoju prácu, štúdium či prehľad v literatúre.

Rešerš

Rešerš obsahuje bibliografický zoznam relevantných dokumentov (kníh, článkov atď.) k danej téme. Požiadavkou na rešerše z knižnice získate tie najvhodnejšie zdroje pre svoju seminárnu, ročníkovú, diplomovú alebo inú prácu. Vypracovaný zoznam dokumentov pozostáva z vlastných fondov knižnice, teda dostupných fyzických dokumentov. Ak ste v knižnici registrovaný, relevantné záznamy sú poskytnuté aj na základe zdrojov z databáz elektronických zdrojov.

Požiadať o vypracovanie rešerše môžete:

Pri všetkých formách žiadosti, prosím, jasne konkretizujte tému, ku ktorej je potrebné rešerš pripraviť. Doba vypracovania rešerše sa mení v závislosti od aktuálneho množstva požiadaviek.

Cenník rešerš

Poplatok za 1 záznam0,05€
Tlač 1 strany rešerše0,10€
Manipulačný poplatok2,00€
Objednávka rešerše

Bibliografia

Získajte prehľad a inšpiráciu prostredníctvom bibliografických aktivít knižnice. Patrí medzi ne poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, budovanie regionálneho fondu o Bratislave a zhromažďovanie regionálnych periodík mestských častí Bratislavy. Vydávala tiež bibliografie a bibliografické letáky.

Využiť môžete množstvo výberových, odporúčajúcich, personálnych a iných bibliografií, vrátane bibliografických letákov zameraných na deti. Hodnotné výberové bibliografie obsahujú aj súpis knižničného fondu pochádzajúceho z 19. storočia. Knižnica dodnes uchováva prvé vydania diel slovenských klasikov z rokov 1866 – 1949 a prvé vydania kníh slovenských autorov pre deti a mládež z rokov 1926 – 1951. Výberovou bibliografiou Dejiny Bratislavy knižnica pri príležitosti 100. výročia založenia vzdala hold svojmu mestu, ktorého súčasťou je od roku 1900.

V prípade záujmu o bibliografické služby kontaktujte info@mestskakniznica.sk.

Často kladené otázky

Bola táto stránka užitočná?

Odoberajte novinky z knižnice