Popis

V budove na Klariskej 16 nájdete odbornú literatúru, služby pre zrakovo postihnutých ľudí, knihársku dielňu a sídli tu aj riaditeľstvo knižnice.

Oddelenie odbornej literatúry

Pokrýva odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov s ťažiskom na spoločenské vedy (napr. filozofia, psychológia, ekonómia, jazykoveda, pedagogika, sociológia, sociálna práca, história). Nájdete tu aj regionálnu literatúru o Bratislave a iných mestách a krajinách sveta, vybrané regionálne periodiká mestských častí Bratislavy. Vybrať si môžete z rôznej literatúry faktu, štatistických ročeniek, encyklopédií, slovníkov, máp, atlasov a turistických sprievodcov. V študovni sú k dispozícii denná tlač a rôzne odborné a populárno-náučné časopisy.

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Špecializuje sa na poskytovanie služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým ľuďom. Nájdete tu audioknihy, spoločenské hry aj rôzne pomôcky pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s čítaním klasických kníh. K dispozícii sú tiež zvukové časopisy, časopisy v Braillovom písme a vo zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých. Oddelenie poskytuje aj odborné publikácie, časopisy, bibliografie a tematickú kartotéku o problematike zrakovo znevýhodnených používateľov. Pravidelne na oddelení pripravujeme vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia pre zrakovo znevýhodnených ľudí, osvetové podujatia aj vzdelávacie exkurzie pre školy.

Prístup k službám oddelenia Využívať služby tohto oddelenia môžete bezplatne. Bezplatná registrácia je určená ľuďom s odôvodneným zdravotným znevýhodnením. Okrem nevidiacich a slabozrakých medzi nich patria napríklad aj ľudia po mozgovej príhode, s epilepsiou, poruchami učenia, dyslexiou či autizmom.

Pri registrácii je potrebné okrem občianskeho preukazu predložiť aj jeden z nasledujúcich dokumentov:

  • preukaz ŤZP, ŤZP/S,
  • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
  • odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).

Výpožičný poriadok Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Oddelenie knižnica prevádzkuje v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Prahe.

Knihárska dielňa

Profesionálne sa postará o väzbu diplomovky alebo opravu obľúbenej knihy. V knihárskej dielni si môžete nechať vytlačiť dokumenty a zviazať či opraviť tvrdú, tepelnú alebo hrebeňovú väzbu. Pozrite si služby a cenník knihárskej dielne.

Letná čitáreň Klariská

Otvorené od 23. 5. do 31. 8. 2022.

Nádvorie knižnice na Klariskej 16 počas sezóny 2022 slúži ako letná čitáreň, ktorú môžete navštíviť každý pracovný deň od 10:00 do 20:00. Letná čitáreň nahrádza čitáreň U červeného raka, ktorú v tomto roku nie je možné sprístupniť z dôvodu stavebných prác.

Od mája do septembra v čitárni na nádvorí nájdete časopisy a dennú tlač, prístup na internet a k e-zdrojom knižnice. Požičať si tiež môžete tablet alebo čítačku. Využívať služby letnej čitárne môžete aj bez registrácie v Mestskej knižnici.

Navštíviť tiež môžete množstvo kultúrnych a komunitných podujatí, ktoré budú prebiehať počas celého leta.

Kontakty a otváracie hodiny
Kde nás nájdete
Adresa
Klariská 16
Kontaktujte nás
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých02/20 30 10 24nevidiaci@mestskakniznica.sk

Odoberajte novinky z knižnice