Organizačná štruktúra

Vedenie

Tomáš Štefekriaditeľ
Marta Markováštatutárna zástupkyňa
Beata Hilekovásekretariát
Yuri Gudkovinformatik
Dana Rychláreferentka personálnych vecí
Jana ŠlinskáPR manažérka

Úsek tvorby knižničného fondu

Marta Markovávedúca
Adriana Môciková
Libuša Puškárová
Ingrid Puškášová

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Gyöngyike Kisová pokladníčka
Alexander Godek údržbár
Dušan Besedaúdržbár
Karol Glončáksprávca budov

Úsek metodiky a koordinácie

Eva Šulajovávedúca
Helena Mlejovákoordinátorka elektronizácie a automatizácie
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí
Veronika Meluš Krausová
Alexander Sidóknihár
Eva Zboniakováknihárka

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca
Gabriela Dostalíková
Barbora Ivanová
Lucia Kloknerová
Elena Noppová
Kristína Rovňáková
Patrícia Stanová
Mária Sýkorová
Monika Töröková
Soňa Tvrdoňová
Dana Úradníčková

Úsek literatúry pre deti a mládež

Ivana Pisklovávedúca
Boris Fedorovič
Miroslava Joríková
Andrea Nagyová
Lenka Pállová
Mária Puškášová

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Elena Becková
Martina Dudová
Gabriela Dzurčaninová
Krystyna Kubiš
Miroslava Kyselová
Zuzana Pallaghyová
Romana Žambochová
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Veronika Farbová
Informátori
Katarína Volekováinformátorka
Marián Lieskovecinformátor
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca
Peter Chrenko
Eleonóra Kubíková
Eva Lavríková
Mária Oladipo

Odoberajte novinky z knižnice