Organizačná štruktúra

Vedenie

Tomáš Štefekriaditeľ
Beata Hilekovásekretariát
Yuri Gudkovinformatik
Dana Rychláreferentka personálnych vecí

Úsek tvorby knižničného fondu

Marta Marková vedúca, zástupkyňa riaditeľa
Adriana Môciková
Libuša Puškárová
Ingrid Puškášová

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Gyöngyike Kisová pokladníčka
Alexander Godek údržbár
Dušan Besedaúdržbár
Karol Glončáksprávca budov

Úsek metodiky a koordinácie

Eva Šulajovávedúca
Helena Mlejovákoordinátorka elektronizácie a automatizácie
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí
Jana ŠlinskáPR manažérka
Alexander Sidóknihár
Eva Zboniakováknihárka

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca
Gabriela Dostalíková
Barbora Ivanová
Lucia Kloknerová
Elena Noppová
Kristína Rovňáková
Mária Sýkorová
Monika Töröková
Dana Úradníčková
Patrícia Stanová
Elena Pánik

Úsek literatúry pre deti a mládež

Ivana Pisklovávedúca
Miroslava Joríková
Veronika Meluš Krausová
Mária Puškášová
Natália Zajačiková
Boris Fedorovič

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Elena Becková
Martina Dudová
Krystyna Kubiš
Zuzana Pallaghyová
Gabriela Dzurčaninová
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Veronika Farbová
Informátori
Katarína Volekováinformátorka
Marián Lieskovecinformátor
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca
Peter Chrenko
Eleonóra Kubíková
Eva Lavríková
Mária Oladipo

Odoberajte novinky z knižnice