MestskáKnižnica
vBratislave

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa

Tomáš Štefekriaditeľ
Beata Hilekovásekretariát
Dana Rychláreferentka personálnych vecí
Eva LavríkováPR
Ivo Dobrovodskýdramaturg podujatí
Petra Šebovákoordinátorka vzdelávania

Úsek tvorby knižničného fondu

Ivana Pisklovávedúca, štatutárna zástupkyňa

Úsek ekonomiky a hospodárskej správy

Viera Michalcovávedúca
Gyöngyike Kisová pokladníčka
Karol Glončáksprávca budov

Úsek služieb - koordinácia služieb

Helena Mlejovávedúca
Veronika Meluš Krausováautomatizácia a digitálne služby
Yuri Gudkovinformačné technológie
Eva Šulajovámetodika a služby knižniciam

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Dana Čelkovávedúca

Úsek literatúry pre deti a mládež

Miroslava Joríkovávedúca a vzdelávanie, podujatia

Úsek náučnej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry
Miroslava Porubskávedúca
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Katarína Marinová
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Renáta Tóthovávedúca, štatutárna zástupkyňa

Odoberajte novinky z knižnice