Public libraries and methodology

Popis fotografie: Záber na študovňu knižnice. V popredí sú stoly a stoličky. Vzadu za stoličkami sa nachádzajú police doplnené knihami. Na vrchu políc sú položené obrazy.

Community libraries with a professional employee: Local Library Vrakuňa, Local Library Podunajské Biskupice, Local Library Rača, Local Library Vajnory, Local Library Karlova Ves, Local Library Dúbravka, Local Library Devínska Nová Ves. Libraries are part of the organizational structure of the local authorities of the respective city districts.### Cooperation with local public libraries

Based on cooperation agreements with local libraries, the City Library in Bratislava offers free registration and use of services to all duly registered users of libraries of the following city districts:

Local Library Karlova Ves, Istra Centrum – Local Library Devínska Nová Ves, Local Library Vrakuňa, Local Library Vajnory, Local Library Záhorská Bystrica, Local Library Ruda Morica in Stupava.

Public libraries in Bratislava

Adresár verejných knižníc v Bratislave 2020 [pdf]

The network of public libraries in Bratislava consists of 17 libraries and their 23 branches, of which 1 is a regional library, 4 libraries with legal personality with the function of a city library, 7 community libraries with a professional employee without legal personality, in which the librarian works at least half time and 5 community libraries with a non-professional employee without legal personality, in which the librarian works less than half time:

The methodological activity and the coordination of cooperation of the City Library in Bratislava towards public libraries of Bratislava focuses on:

  • analysis and assessment of the development of public libraries in Bratislava
  • organization of professional events for the employees of public libraries in Bratislava and the Bratislava region
  • joint activities in the organization of reading competitions and cultural and educational events
  • development of common projects in the field of further education of library staff and in the field of electronization of libraries
  • professional and consulting service, providing methodological consultations

Online catalogs of public libraries in Bratislava

Online catalogs are provided by the regional library and all city libraries on their own websites:

Online catalogs are also provided by 4 community libraries with a professional employee on the websites of their founders:

Library documents and laws

PDF
ZÁKON č. 18 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Added 3. 31. 2022
PDF
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
Added 3. 31. 2022
PDF
Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107
Added 5. 10. 2022
PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť
Added 5. 10. 2022
PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť
Added 5. 10. 2022
PDF
Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
Added 5. 10. 2022
PDF
Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z.z.
Added 5. 10. 2022
PDF
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020
Added 5. 10. 2022
PDF
Zákon č. 185/2015 Z. z. NR SR Autorský zákon
Added 5. 10. 2022
PDF
Zákon č. 126/2015 Z. z. NR SR o knižniciach
Added 5. 10. 2022
PDF
Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Added 5. 10. 2022
PDF
Zákon č. 84/2007 Z. z. NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR
Added 5. 10. 2022
PDF
Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice
Added 5. 10. 2022

Subscribe to our Newsletter